Om oss

På Fevik har vi i dag et menighetslokale som har vært i bruk siden 1970-tallet. Dette var ment som en midlertidig løsning, og skulle vare i 30 år. Nå er kapasiteten på bygget sprengt og vi er 18 år på overtid. Bygget er slitent og det er tid for å bygge en ny kirke. Nabotomter har blitt kjøpt opp, og denne gang har vi sjansen til å bygge en storstue for hele lokalbefolkningen på Fevik.

Den nye kirken vil delvis bli bygget med hjelp av offentlige midler. Men det er krav til at menigheten selv skaffer en del midler. Vi ønsker derfor å legge til rette for kultur og aktiviteter som gavner hele lokalsamfunnet. Jo mer penger vi får inn, jo mer allmennyttige formål kan innlemmes i kirken.

Fjære menighet

Vår menighet heter Fjære menighet. De daglige aktivitetene foregår i arbeidskirken på Fevik, hvor også den nye kirken skal bygges. Samtidig har vi en ærverdig gammel kirke som heter Fjære kirke. Denne er vi svært stolt og glad i, men den fungerer ikke til alle våre aktiviteter. Blant annet har vi:

  • Barne og ungdomsarbeid hele uken
  • Åpen barnesang for de minste hver mandag
  • Strikkekafé hver uke med over 60 aktive deltakere
  • Musikkarbeid og kor for alle aldre
  • Gudstjenester på Fevik hver søndag

Arbeidsgrupper for nytt kirkebygg

Det har vært et aktivt gruppearbeid i Fjære menighet etter vedtaket i kommunestyret i oktober 2017 om kjøp av to naboeiendommer med tanke på bygging av ny kirke på Fevik.

En plangruppe med Bent Sætra som leder har blant annet sett på rombehov, utnyttelse av eiendommene, videreføring av barnehagen, kostnadsestimater og fremdriftsplan.

Info- og innsamlingsgruppa med Oddvar Tveito som leder har diskutert planer for å skape engasjement, profilering av ny kirke, innsamlingsarbeidet med målsettinger.


Er du klar til å bli en #kirkebygger?

Plangruppen

Ragnhild Veimo Larsen

Ragnhild Veimo Larsen

MEDLEM

Bent Sætra

Bent Sætra

LEDER

Reidun Songe

Reidun Songe

MEDLEM

Vidar Øvland

Vidar Øvland

MEDLEM

Gerd Gulstad

Gerd Gulstad

MEDLEM

Liv Jorunn Tungesvik

Liv Jorunn Tungesvik

MEDLEM

Thorvald Hansen

Thorvald Hansen

MEDLEM

Per-Kristian Finstad

Per-Kristian Finstad

MEDLEM

Tore Laukvik

Tore Laukvik

MEDLEM

Jan Ivar Strømsodd

Jan Ivar Strømsodd

MEDLEM

Info og innsamlingsgruppen

Oddvar Tveito

Oddvar Tveito

LEDER

Tore Laukvik

Tore Laukvik

MEDLEM

Eivind Tunsberg

Eivind Tunsberg

MEDLEM

Gunnar Berntzen

Gunnar Berntzen

MEDLEM

Martin Garmo

Martin Garmo

MEDLEM

Per Arne Gulstad

Per Arne Gulstad

RÅDGIVER

Marius Loland

Marius Loland

PROMOTERING

Jan Inge Tungesvik

Jan Inge Tungesvik

RÅDGIVER

Enter custom donation amount

NOK

Handel